Publications

KAJÁN Anna, DEME Andrea 2020. Nyelvi attitűdvizsgálat iskolások körében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 13: 3 p.

KOHÁRI Anna, DEME Andrea, REICHEL, Uwe D., SZALONTAI, Ádám, MÁDY Katalin 2020. A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben In: Bóna, Judit; Krepsz, Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig.Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó. 195-208.

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra
2020. Magánhangzók akusztikai és artikulációs változatossága az előrefelé ható és a hátrafelé ható magánhangzók közti koartikulációban – a minőségbeli változás és a variáció mértéke
In: Gocsál, Ákos; Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka; Gyarmathy, Dorottya; Horváth, Viktória; Huszár, Anna; Kohári, Anna; Krepsz, Valéria; Mády, Katalin (szerk.) Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15. Budapest, Magyarország: Nyelvtudományi Intézet (2020) pp. 30-32. , 3 p.

MÁDY, Katalin, REICHEL, Uwe D., KOHÁRI, Anna, DEME, Andrea, SZALONTAI, Ádám 2020. Primary functions in infant-directed speech and their longitudinal development: Preliminary study on Hungarian. In: Gocsál, Ákos; Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka; Gyarmathy, Dorottya; Horváth, Viktória; Huszár, Anna; Kohári, Anna; Krepsz, Valéria; Mády, Katalin (szerk.) Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15.
Budapest, Magyarország : Nyelvtudományi Intézet (2020) pp. 61-63. , 3 p.

GOSZTOLYA Gábor, GRÓSZ Tamás, TÓTH László, MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor 2020. Applying DNN Adaptation to Reduce the Session Dependency of Ultrasound Tongue Imaging-Based Silent Speech Interfaces, Acta Polytechnica Hungarica 17:7, 109-124.

GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, BARTÓK Márton 2020.  Articulatory and acoustic changes in pre-adolescent and adolescent childrens’ production of /s/ and /ʃ/: A case study in Hungarian In: Taschenberger, Linda (szerk.) SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan : Book of Abstracts University College London (UCL), (2020) pp. 95-97. , 3 p.

Nadia Hajjej, CSAPÓ Tamás Gábor 2020. Realistic Ultrasound Tongue Image Synthesis using Generative Adversarial Networks, Beszédtudomány — Speech Science, accepted.

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2019. 
A mondathangsúly hatása a magánhangzók megvalósulásának változatosságára. Nyelvtudományi Közlemények 115. 199-232.
MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, CSAPÓ Tamás Gábor, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea 2019. Az /iː:/ artikulációs és akusztikai sajátosságai harmonikusan és antiharmonikusan toldalékolódó tövekben. Nyelvtudományi Közlemények 115. 233-254.

BARTÓK, Márton 2019. Érzelmi tartalmak észlelése a magyar beszédben. In: LUDÁNYI Zsófia, GRÁCZI Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, 2019. 02. 01. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 34-44.
http://www.nytud.hu/alknyelvdok19/proceedings/kotet.pdf?fbclid=IwAR38DNPo7NxyHuUDt7214eYlSOetxAx11qXxszcemoLxw1UfBZlY5SVwoTE

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka, BARTÓK Márton 2019. Gyermekek lingvális artikulációjának variabilitása magánhangzós nyelvkontúrok alapján. In: BÓNA Judit, HORVÁTH Viktória (szerk.) Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 165-190. http://www.eltereader.hu/media/2019/09/BONA-HORVATH_Az_anyanyelv-elsajatitas_READER.pdf

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton; GRÁCZI, Tekla Etelka; CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. Vowel variation due to anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation: is there a difference? In: Book of abstracts / Knjiga Sazetaka. pp. 32-33.

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea 2019. Articulatory and acoustic analysis of Hungarian vowel /iː/: comparison of front-selecting and back-electing stems. In: Book of abstracts / Knjiga Sazetaka. 63-64.

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. V-to-V Coarticulation Induced Acoustic and Articulatory Variability of Vowels: The Effect of Pitch-Accent.
In: Proceedings of Interspeech 2019. Graz, Ausztria, 3317-3321.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2890.pdf

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea 2019. Articulatory Analysis of Transparent Vowel /iː/ in Harmonic and Antiharmonic Hungarian Stems: Is There a Difference?
In: Proceedings of Interspeech 2019. Graz, Ausztria, 3327-3331.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2352.pdf

CSAPÓ, Tamás Gábor, AL-RADHI, Mohammed, NÉMETH, Géza, GOSZTOLYA, Gábor, GRÓSZ, Tamás, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra 2019. Ultrasound-Based Silent Speech Interface Built on a Continuous Vocoder.
In: Proceedings of Interspeech 2019. Graz, Ausztria, 894-898.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2046.pdf

BARTÓK, Márton 2019. Phonatory changes during emotion-inducing game events: the effect of discrepancy from expectations and goal conduciveness. In: CALHOUN, Sasha, ESCUDERO, Paola, TABAIN, Marija, WARREN, Paul (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 57-61.
http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_106.pdf

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. Articulatory organization of geminates in Hungarian. In: CALHOUN, Sasha, ESCUDERO, Paola, TABAIN, Marija, WARREN, Paul (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 1739-1743.
http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_1788.pdf

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, DEME, Andrea, GRÁCZI, Tekla Etelka 2019. The effect of focal accent on vowels in Hungarian: articulatory and acoustic data. In: CALHOUN, Sasha, ESCUDERO, Paola, TABAIN, Marija, WARREN, Paul (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 2715-2719.
http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_2764.pdf

MOLINER JUANPERE Eloi, CSAPÓ Tamás Gábor 2019. Ultrasound-Based Silent Speech Interface Using Convolutional and Recurrent Neural Networks, Acta Acustica united with Acustica – Fast Track, Vol. 105, pp. 587-590. paper (Open Access)

GOSZTOLYA, Gábor, PINTÉR, Ádám, TÓTH,  László, GRÓSZ, Tamás, MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor 2019. Autoencoder-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping for Ultrasound Silent Speech Interfaces. In: IJCNN 2019 (International Joint Conference on Neural Networks). Budapest, Magyarország, 2019.
https://arxiv.org/pdf/1904.05259.pdf

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, DEME, Andrea, GRÁCZI, Tekla Etelka 2019. Variability in realization of focal accent in Hungarian – articulatory and acoustic data. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 135–136.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla, Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. The effect of pitch-accent on V-to-V coarticulation induced variability of vowels. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 123–124.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

KOHÁRI, Anna, MÁDY, Katalin, DEME, Andrea, REICHEL, Uwe, SZALONTAI, Ádám 2019. Utterance-final lengthening in infant-directed speech. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 196–197.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

GRÁCZI, Tekla Etelka, GÓSY, Mária, KREPSZ, Valéria, HUSZÁR, Anna, DAMÁSDI, Nóra, MARKÓ, Alexandra, GOCSÁL, Ákos 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 184–185.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

BARTÓK Márton 2019. A zöngeképzés változásai egy érzelemindukciós számítógépes játék során. Beszédkutatás 2019. 6–29.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1602/Bartok_Beszkut27_2019

DEME Andrea, KOHÁRI Anna, REICHEL, Uwe D., SZALONTAI Ádám, MÁDY Katalin 2019. A magánhangzós hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében Beszédkutatás 2019. 221–242.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1614

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2019. Gemináták artikulációs szerveződése a magyarban. Beszédkutatás 2019. 54–74.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1604

KOHÁRI Anna, DEME Andrea, REICHEL, Uwe D., SZALONTAI Ádám, MÁDY Katalin 2019. A dajkanyelv temporális jellemzői 4 és 8 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédben Beszédkutatás 2019. 243–258.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1616

MARKÓ Alexandra, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea, BARTÓK Márton, CSAPÓ Tamás Gábor 2019. Megnyilatkozáskezdő magánhangzók glottális jelöltsége a szintaktikai pozíció és a magánhangzó-minőség függvényében. Beszédkutatás 2019. 30–53.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1603/Marko_etal_Beszkut27_2019

PINTÉR Ádám, GOSZTOLYA Gábor, TÓTH László, GRÓSZ Tamás, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2019. Autoenkóderen alapuló jellemzőreprezentáció mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben. In: BEREND Gábor – GOSZTOLYA Gábor – VINCZE Veronika (szerk.) XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2019). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 13–22.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2019/files/mszny2019.pdf

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás 2018.
Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian. In: FANG, Qiang, Fang, DANG, Jianwu, PERRIER, Pascal, WEI, Jianguo, WANG, Longbiao, YAN, Nan (eds.): Studies on Speech Production: 11th International Seminar, ISSP 2017 Tianjin, China, October 16–19, 2017. Revised Selected Papers. SpringerNew York–London–Dordrecht–Heidelberg. 134–145.

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study. In: KLESSA, Katarzyna, BACHAN, Jolanta, WAGNER, Agnieszka, KARPIŃSKI, Maciej, ŚLEDZI ŃSKI, Daniel (eds.): 9th International Conference on Speech Prosody. 2018. 13-16 June 2018. Poznań, Poland. 868–872.
https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/138.pdf

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian. In: GÓSY, Mária, GRÁCZI, Tekla Etelka (eds.): Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 49–74.
http://real.mtak.hu/81360/1/CAPSS-Marko-Deme-Bartok-Graczi-Csapo.pdf

GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra 2018. Word-initial Glottal Marking in Hungarian as a Function of Articulation Rate and Word Class. In: GÓSY, Mária, GRÁCZI, Tekla Etelka (eds.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 75–98.
http://real.mtak.hu/81362/1/CAPSS-Graczi-Marko.pdf

GRÁCZI Tekla Etelka, KREPSZ Valéria 2018. Intervokális réshangok akusztikai szerkezete tinédzser- és felnőttkorban. Alkalmazott Nyelvtudomány 2018/1.
http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Graczi-Krepsz.pdf

BARTÓK Márton 2018. A gégeműködés variabilitása az érzelemkifejezés függvényében. Beszédkutatás 2018. 30–62.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók között. Beszédkutatás 2018. 2–29.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban. Beszédkutatás 2018. 85–109.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

EICHHOLZ, Julia, MEIER, Michelle, GREISBACH, Reinhold, PASCH, Helma, LANDI, Germain, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea 2018. Vocalic tongue shape contours in Zande. In: BELZ, Malte, MOOSHAMMER, Christine, FUCHS, Susanne, JANNEDY, Stefanie, RASSKAZOVA, Oksana, ŻYGIS Marzena (eds.): Proceedings of the Conference on Phonetics & Phonology in German-speaking countries. Humboldt Universität, Berlin. 49–52.
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19531

GRÓSZ Tamás, TÓTH László, GOSZTOLYA Gábor, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2018. Kísérletek az alapfrekvencia becslésére mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben. In: Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 196–205.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2018/files/teljesB5.pdf

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka, VARJASI Gergely 2017. A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban. In BÓNA Judit (szerk.): Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 65–95.
http://www.eltereader.hu/media/2017/11/Bona_Gyermeknyelv_READER.pdf

CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÓSZ, Tamás, GOSZTOLYA, Gábor, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra 2017. DNN-based Ultrasound-to-Speech Conversion for a Silent Speech Interface. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm, Svédország, 3672–3676.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0939.PDF

CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka,  MARKÓ Alexandra, VARJASI Gergely 2017. Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel. In VINCZE Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 339–346.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2017/files/kotet.pdf

CSAPÓ Tamás Gábor – GRÓSZ Tamás – TÓTH László – MARKÓ Alexandra 2017. Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével. In Vincze Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, Szeged, 181–192.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2017/files/kotet.pdf

XU, Kele – ROUSSEL, Pierre – CSAPÓ, Tamás Gábor – DENBY, Bruce 2017. Convolutional neural network-based automatic classification of midsagittal tongue gestural targets using B-mode ultrasound images. The Journal of the Acoustical Society of America – Express Letters 141 (6), EL531-EL537.
http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4984122