Publications

XU, Kele – ROUSSEL, Pierre – CSAPÓ, Tamás Gábor – DENBY, Bruce 2017. Convolutional neural network-based automatic classification of midsagittal tongue gestural targets using B-mode ultrasound images. The Journal of the Acoustical Society of America – Express Letters 141 (6), EL531-EL537.

http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4984122

CSAPÓ Tamás Gábor – GRÓSZ Tamás – TÓTH László – MARKÓ Alexandra 2017. Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével. In Vincze Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet,  Szeged, 181–192.

http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2017/files/kotet.pdf (2017)

CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÓSZ, Tamás, GOSZTOLYA, Gábor, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra 2017. DNN-based Ultrasound-to-Speech Conversion for a Silent Speech Interface. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm, Svédország, 3672–3676.

https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0939.PDF

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka, VARJASI Gergely 2017. A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban. In BÓNA Judit (szerk.): Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 65–95.

http://www.eltereader.hu/media/2017/11/Bona_Gyermeknyelv_READER.pdf

GRÓSZ Tamás, TÓTH László, GOSZTOLYA Gábor, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2018. Kísérletek az alapfrekvencia becslésére mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben. In: Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 196–205.

http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2018/files/teljesB5.pdf

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók között. Beszédkutatás 2018. 2–29.

http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

BARTÓK Márton 2018. A gégeműködés variabilitása az érzelemkifejezés függvényében. Beszédkutatás 2018. 30–62.

http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban. Beszédkutatás 2018. 85–109.

http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

EICHHOLZ, Julia, MEIER, Michelle, GREISBACH, Reinhold, PASCH, Helma, LANDI, Germain, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea 2018. Vocalic tongue shape contours in Zande. In: BELZ, Malte, MOOSHAMMER, Christine, FUCHS, Susanne, JANNEDY, Stefanie, RASSKAZOVA, Oksana, ŻYGIS Marzena (eds.): Proceedings of the Conference on Phonetics & Phonology in German-speaking countries. Humboldt Universität, Berlin. 49–52.

Letölthető: https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19531

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study. In: KLESSA, Katarzyna, BACHAN, Jolanta, WAGNER, Agnieszka, KARPIŃSKI, Maciej, ŚLEDZI ŃSKI, Daniel (eds.): 9th International Conference on Speech Prosody. 2018. 13-16 June 2018. Poznań, Poland. 868–872.

https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/138.pdf

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian. In: GÓSY, Mária, GRÁCZI, Tekla Etelka (eds.): Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 49–74.

http://real.mtak.hu/81360/1/CAPSS-Marko-Deme-Bartok-Graczi-Csapo.pdf