Beszédkutatás [Speech Research] 2018

Our research group along with our students and collaborators presented its work at the Beszédkutatás [Speech Research] Conference organized by the Research Institute for Linguistics, HAS, on 18-19 October 2018.

Bartók Márton: Az alapfrekvencia emelkedése váratlan ingerek esetén
Bartók Márton: Az irreguláris fonáció variabilitása magyar beszélőknélCsapó Tamás Gábor – Gosztolya Gábor – Grósz Tamás – Tóth László – Markó Alexandra: Némabeszéd-interfész nyelvultrahanggal (Beszédgenerálás artikulációs mozgás alapján)
Csapó Tamás Gábor – Dagoberto Porras Plata – Alexander Sepulveda-Sepulveda: Acoustic-to-articulatory inversion using ultrasound tongue imaging, comparison of Gaussian Mixture Models and Deep Neural Networks
Deme Andrea – Bartók Márton – Gráczi Tekla Etelka – Csapó Tamás Gábor – Markó Alexandra: A magyar /h/ kontextusfüggő zöngésedése
Markó Alexandra – Bartók Márton – Csapó Tamás Gábor – Deme Andrea – Gráczi Tekla Etelka: Mondatkezdő magánhangzók a mondathangsúly függvényében. Artikulációs és akusztikai adatok
Mohammed Salah Al-Radhi – Csapó Tamás Gábor – Németh Géza: Improving continuous F0 estimator with adaptive time-warping for highquality speech synthesis
Nadia Hajjej – Csapó Tamás Gábor: Realistic ultrasound tongue image synthesis using Generative Adversarial Networks
Eloi Moliner – Csapó Tamás Gábor: Ultrasound-based silent speech interface using convolutional and recurrent neural networks