Presenatations at Beszédkutatás – Speech Research 2020 online conference

Our research group presented several papers at biannual conference ‘ Beszédkutatás – Speech Research 2020’

Tekla Etelka Gráczi, Luma Miranda, Tamás Gábor Csapó, Kornélia Juhász, Alexandra Markó: Production of Brazilian Portuguese lateral sounds by Hungarian learners of L2 Portuguese

Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Kornélia Juhász, Alexandra Markó: Glottal period differences in the vowel of VC sequences with regard to obstruent voicing. Preliminary study on Hungarian

Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh: Non-parallel voice conversion incorporating sinusoidal model with Adversarial learning

Csapó Tamás Gábor: Artikuláció-beszéd szintézis MRI alapon

Pengyu Dai, Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó: Investigation of F0 estimation algorithms in Ultrasound-to-Speech synthesis

Katalin Mády, Uwe Reichel, Anna Kohári, Andrea Deme, Ádám Szalontai: Primary functions in infant-directed speech and their longitudinal development

Deme Andrea, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra: Magánhangzók akusztikai és artikulációs változatossága az előrefelé ható és a hátrafelé ható magánhangzók közti koartikulációban – a minőségbeli változás és a variáció mértéke

Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Deme Andrea: Magánhangzók eltérése a hangsúly függvényében – artikulációs és akusztikai adatok