Publikációk

KAJÁN Anna, DEME Andrea 2020. Nyelvi attitűdvizsgálat iskolások körében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 13: 3 p.

KOHÁRI Anna, DEME Andrea, REICHEL, Uwe D., SZALONTAI, Ádám, MÁDY Katalin 2020. A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben In: Bóna, Judit; Krepsz, Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig.Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó. 195-208.

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra
2020. Magánhangzók akusztikai és artikulációs változatossága az előrefelé ható és a hátrafelé ható magánhangzók közti koartikulációban – a minőségbeli változás és a variáció mértéke
In: Gocsál, Ákos; Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka; Gyarmathy, Dorottya; Horváth, Viktória; Huszár, Anna; Kohári, Anna; Krepsz, Valéria; Mády, Katalin (szerk.) Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15. Budapest, Magyarország: Nyelvtudományi Intézet (2020) pp. 30-32. , 3 p.

MÁDY, Katalin, REICHEL, Uwe D., KOHÁRI, Anna, DEME, Andrea, SZALONTAI, Ádám 2020. Primary functions in infant-directed speech and their longitudinal development: Preliminary study on Hungarian. In: Gocsál, Ákos; Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka; Gyarmathy, Dorottya; Horváth, Viktória; Huszár, Anna; Kohári, Anna; Krepsz, Valéria; Mády, Katalin (szerk.) Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15.
Budapest, Magyarország : Nyelvtudományi Intézet (2020) pp. 61-63. , 3 p.

Gráczi, Tekla Etelka ; Csapó, Tamás Gábor ; Deme, Andrea ; Juhász, Kornélia ; Markó, Alexandra: Tongue root position in VC sequences with regard to the phonetic realisation of obstruent voicing: A preliminary study on Hungarian. In: 12th International Seminar on Speech Production. (2020). 2 p.

GRÁCZI Tekla Etelka, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, JUHÁSZ Kornélia, MARKÓ Alexandra
2020. A réshangok zöngésségével összefüggő nyelvpozíciós jellemzők a megelőző magánhangzóban.
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 116. 155-190.

Száraz Bettina, Gráczi Tekla Etelka. Explozívák realizációja fiatal és öregedő felnőttekbeszédében. Beszédtudomány – Speech Science 1 pp. 72-97. , 26 p. (2020)

Rácz Bianka, Csapó Tamás Gábor. Ajakvideó alapú beszédszintézis konvolúciós és rekurrens mély neurális hálózatokkal. Beszédtudomány – Speech Science 1 (2020)

Nadia Hajjej, Tamás Gábor Csapó. Realistic Ultrasound Tongue Image Synthesis using Generative Adversarial Networks. Beszédtudomány – Speech Science 1 (2020)

Gráczi, Tekla Etelka, Csapó, Tamás Gábor, Bartók, Márton, Deme, Andrea, Markó, Alexandra: The realization of voicing opposition in alveolar fricativesin Hungarian: Preliminary study on articulation and acoustics. Beszédtudomány – Speech Science 1 pp. 21-55. , 35 p. (2020)

Gocsál, Ákos (szerk.), Gósy, Mária (szerk.), Gráczi, Tekla Etelka (szerk.), Gyarmathy, Dorottya (szerk.), Horváth, Viktória (szerk.), Huszár, Anna (szerk.), Kohári, Anna (szerk.), Krepsz, Valéria (szerk.), Mády, Katalin (szerk.) Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15. Budapest, Magyarország : Nyelvtudományi Intézet (2020)

Gráczi, Tekla Etelka, Csapó, Tamás Gábor, Deme, Andrea, Juhász, Kornélia, Markó, Alexandra. Glottal period differences in the vowel of VC sequences with regard to obstruent voicing: Preliminary study on Hungarian. In: Gocsál, Ákos; Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka; Gyarmathy, Dorottya; Horváth, Viktória; Huszár, Anna; Kohári, Anna; Krepsz, Valéria; Mády, Katalin (szerk.): Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15. Könyvrészlet (Konferenciaközlemény )

Gráczi, Tekla Etelka, Miranda, Luma, Csapó, Tamás Gábor, Juhász, Kornélia**, Markó, Alexandra: Production of Brazilian Portuguese lateral sounds by Hungarian learners of L2 Portuguese: Preliminary study on Hungarian. In: Gocsál, Ákos; Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka; Gyarmathy, Dorottya; Horváth, Viktória; Huszár, Anna; Kohári, Anna; Krepsz, Valéria; Mády, Katalin (szerk.): Speech Research Conference. Hungarian Research Institute for Linguistics. Budapest, 14-15th December 2020 = Beszédkutatás konferencia. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2020. december 14-15. Budapest, Magyarország : Nyelvtudományi Intézet (2020) pp. 39-41. , 3 p. Könyvrészlet (Konferenciaközlemény ).

Ludányi, Zsófia (szerk.), Gráczi, Tekla Etelka (szerk.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020: XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, Magyarország: Nyelvtudományi Intézet (2020). DOI ISBN: 9789639074880

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka 2020. A beszéd jellemzése az artikulációs vizsgálatok tapasztalatainak tükrében. Logopédia IV. évfolyam – 2020. 19-26.

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka 2020. A magánhangzók lingvális képzési jegyeinek tanítása az artikulációs tapasztalat, a kutatási eredmények és az elméleti kategóriák tükrében. In LUDÁNYI Zsófia, JÁNK István, DOMONKOSI Ágnes (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Líceum Kiadó, Eger. 71-82.

GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra 2020. Glottal marking in sentence reading: Comparison of adolescents’ and adults’ speech productionStudia Linguistica Hungarica 32. 28-40.

MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea 2020. Articulatory studies in Hungary – past, present and futureStudia Linguistica Hungarica 32. 41-53.

MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, CSAPÓ Tamás Gábor, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea 2020. Az elölségi harmónia a magyarban – artikulációs szempontok. In: Simon Gábor, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan, diskurzus, megismerés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 379-394.

CSAPÓ, Tamás Gábor, ZAINKÓ, Csaba; TÓTH, László; GOSZTOLYA, Gábor; MARKÓ, Alexandra 2020.
Ultrasound-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping with WaveGlow Speech Synthesis. In: Helen, Meng; Bo, Xu; Thomas, Zheng (eds.) Interspeech 2020. ISCA-INT SPEECH COMMUNICATION ASSOC. Sanghaj, Kína. 2727-2731.

GOSZTOLYA, Gábor, GRÓSZ, Tamás, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor 2020. Applying DNN Adaptation to Reduce the Session Dependency of Ultrasound Tongue Imaging-based Silent Speech Interfaces. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 17. No. 7. 109-124.

GRÁCZI Tekla Etelka, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, BARTÓK Márton, MARKÓ Alexandra 2020. Az /s/ és /∫/ hangok akusztikai és artikulációs elkülönítése gyermekeknél: két longitudinális esettanulmány. In: BÓNA Judit, KREPSZ Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 45-66.

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, BARTÓK Márton, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka 2020. Magyar gyermekek artikulációs vizsgálatának lehetőségei: miért és hogyan? In: BÓNA Judit, KREPSZ Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig.ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 23-44.

GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton 2020.  Articulatory and acoustic changes in pre-adolescent and adolescent childrens’ production of /s/ and /ʃ/: A case study in Hungarian In: Taschenberger, Linda (ed.) SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan : Book of Abstracts University College London (UCL), (2020) pp. 95-97. https://www.sppl2020.org/wp-content/uploads/2020/03/Book_of_Abstracts_SPPL2020.pdf

MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka 2020. Mondatkezdő helyzetű topik és fókusz: a magánhangzó akusztikai és artikulációs elemzése. In: FÓRIS Ágota, BÖLCSKEI Andrea (főszerk.); BÓNA Judit, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mersz.hu/hivatkozas/m675nyki3f_9#m675nyki3f_9

WEIDL Zsófia, MRÁZIK István 2020. Az artikulációs vizsgálatok eredményeinek alkalmazási lehetőségei. In: FÓRIS Ágota, BÖLCSKEI Andrea (főszerk.); BÓNA Judit, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mersz.hu/dokumentum/m675nyki3f__5/

PUZDER Zsófia, SZÁRAZ Bettina, MRÁZIK István, HOTVÁTH Donát, TURCSÁNYI Ivett, WEIDL Zsófia, BARTÓK Márton, DEME Andrea 2020. Az alapfrekvencia változása udvarláskor. In: FÓRIS Ágota, BÖLCSKEI Andrea (főszerk.); BÓNA Judit, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mersz.hu/hivatkozas/m675nyki3f_16#m675nyki3f_16

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2020. Intervocalic voicing of Hungarian /h/. In: HEGEDŰS, Veronika, VOGEL, Irene (eds.): Approaches to Hungarian. Volume 16. Papers from the 2017 Budapest Conference. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 47-71. https://www.jbe-platform.com/docserver/fulltext/9789027261601.pdf?expires=1586956584&id=id&accname=guest&checksum=1D33C23BA08CCCEDD3821A6080FE3868

GRÁCZI, Tekla Etelka 2020. A felnőttek beszédjellemzőinek változása az életkor függvényében: ÉDES ANYANYELVÜNK 42 : 2 p. 16. http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2020-XLII-2.pdf

GRÁCZI, Tekla Etelka, GÓSY, Mária, KREPSZ, Valéria, HUSZÁR, Anna, DAMÁSDI, Nóra, MARKÓ, Alexandra, GOCSÁL, Ákos 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.: In:: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. pp. 184-185. http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

GRÁCZI Tekla Etelka, GÓSY Mária, KREPSZ Valéria, MARKÓ Alexandra, HUSZÁR Anna, DAMÁSDI Nóra, GOCSÁL Ákos 2020. Az alapfrekvencia jellemzői az életkor és nem függvényében: In: FÓRIS Ágota; BÖLCSKEI Andrea; BÓNA Judit; GRÁCZI Tekla Etelka; MARKÓ Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika: Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/hivatkozas/m675nyki3f_23

GRÁCZI, Tekla Etelka, KREPSZ , Valéria 2020. Évek múltán a zönge. Egyes zöngejellemzők változása 11 év alatt 6 férfi beszélő beszédében: In: FÓRIS Ágota; BÖLCSKEI Andrea; BÓNA Judit; GRÁCZI Tekla Etelka; MARKÓ Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben : III. Fonetika: Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/hivatkozas/m675nyki3f_30-https://mersz.hu/hivatkozas/m675nyki3f_36.

GRÁCZI, Tekla Etelka, KREPSZ, Valéria, HUSZÁR, Anna, MARKÓ, Alexandra 2020. Change of speaking fundamental frequency under a decade in young male speakers: In: Taschenberger, Linda (szerk.): SPPL2020, 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan: Book of Abstracts: University College London (UCL). pp. 37-39. www.sppl2020.org/wp-content/uploads/2020/03/Book_of_Abstracts_SPPL2020.pdf

FÓRIS Ágota; BÖLCSKEI Andrea; BÓNA Judit; GRÁCZI Tekla Etelka; MARKÓ Alexandra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika: Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 9789634545378. https://mersz.hu/dokumentum/m675nyki3f__1/

GRÁCZI Tekla Etelka, HUSZÁR Anna, KREPSZ Valéria, SZÁRAZ Bettina, DAMÁSDI Nóra, MARKÓ Alexandra 2020. Longitudinális korpusz magyar felnőtt adatközlőkről. In: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. pp. 103-114. https://rgai.inf.u-szeged.hu/sites/rgai.inf.u-szeged.hu/files/mszny2020_0.pdf

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2019. A mondathangsúly hatása a magánhangzók megvalósulásának változatosságára. Nyelvtudományi Közlemények 115. 199-232.
MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, CSAPÓ Tamás Gábor, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea 2019. Az /iː/ artikulációs és akusztikai sajátosságai harmonikusan és antiharmonikusan toldalékolódó tövekben. Nyelvtudományi Közlemények 115. 233-254.

BARTÓK Márton 2019. Érzelmi tartalmak észlelése a magyar beszédben. In: LUDÁNYI Zsófia, GRÁCZI Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, 2019. 02. 01. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 34-44. http://www.nytud.hu/alknyelvdok19/proceedings/kotet.pdf?fbclid=IwAR38DNPo7NxyHuUDt7214eYlSOetxAx11qXxszcemoLxw1UfBZlY5SVwoTE

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI, Tekla Etelka, BARTÓK Márton 2019. Gyermekek lingvális artikulációjának variabilitása magánhangzós nyelvkontúrok alapján. In: BÓNA Judit, HORVÁTH Viktória (szerk.) Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 165-190. http://www.eltereader.hu/media/2019/09/BONA-HORVATH_Az_anyanyelv-elsajatitas_READER.pdf

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. Vowel variation due to anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation: is there a difference? In: Book of abstracts / Knjiga Sazetaka. pp. 32-33.

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea 2019. Articulatory and acoustic analysis of Hungarian vowel /iː/: comparison of front-selecting and back-selecting stems. In: Book of abstracts / Knjiga Sazetaka. 63-64.

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. V-to-V Coarticulation Induced Acoustic and Articulatory Variability of Vowels: The Effect of Pitch-Accent. In: Proceedings of Interspeech 2019. Graz, Ausztria, 3317-3321.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2890.pdf

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea 2019. Articulatory Analysis of Transparent Vowel /iː/ in Harmonic and Antiharmonic Hungarian Stems: Is There a Difference? In: Proceedings of Interspeech 2019. Graz, Ausztria, 3327-3331.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2352.pdf

CSAPÓ, Tamás Gábor, AL-RADHI, Mohammed, NÉMETH, Géza, GOSZTOLYA, Gábor, GRÓSZ, Tamás, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra 2019. Ultrasound-Based Silent Speech Interface Built on a Continuous Vocoder. In: Proceedings of Interspeech 2019. Graz, Ausztria, 894-898.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2046.pdf

MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea 2019. Patterns of lingual CV coarticulation in Hungarian children’s speech: The case of stops. In: ROSE, Ralph L., EKLUND, Robert (eds.): Proceedings of DiSS 2019. The 9th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech. ELTE Eötvös Loránd University. Budapest, Hungary. 12–13 September, 2019. 93-94. http://diss2019.elte.hu/wp-content/uploads/2019/11/DiSS2019_Proceedings.pdf

BARTÓK, Márton 2019. Phonatory changes during emotion-inducing game events: the effect of discrepancy from expectations and goal conduciveness. In: CALHOUN, Sasha, ESCUDERO, Paola, TABAIN, Marija, WARREN, Paul (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 57-61. http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_106.pdf

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. Articulatory organization of geminates in Hungarian. In: CALHOUN, Sasha, ESCUDERO, Paola, TABAIN, Marija, WARREN, Paul (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 1739-1743. http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_1788.pdf

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, DEME, Andrea, GRÁCZI, Tekla Etelka 2019. The effect of focal accent on vowels in Hungarian: articulatory and acoustic data. In: CALHOUN, Sasha, ESCUDERO, Paola, TABAIN, Marija, WARREN, Paul (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 2715-2719. http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_2764.pdf

JUANPERE, Eloi Moliner, CSAPÓ, Tamás Gábor 2019. Ultrasound-Based Silent Speech Interface Using Convolutional and Recurrent Neural Networks, Acta Acustica united with Acustica – Fast Track, Vol. 105, pp. 587-590. paper (Open Access)

GOSZTOLYA, Gábor, PINTÉR, Ádám, TÓTH,  László, GRÓSZ, Tamás, MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor 2019. Autoencoder-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping for Ultrasound Silent Speech Interfaces. In: IJCNN 2019 (International Joint Conference on Neural Networks). Budapest, Magyarország, 2019.
https://arxiv.org/pdf/1904.05259.pdf

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, CSAPÓ, Tamás Gábor, DEME, Andrea, GRÁCZI, Tekla Etelka 2019. Variability in realization of focal accent in Hungarian – articulatory and acoustic data. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 135–136.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla, Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra 2019. The effect of pitch-accent on V-to-V coarticulation induced variability of vowels. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 123–124.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

KOHÁRI, Anna, MÁDY, Katalin, DEME, Andrea, REICHEL, Uwe, SZALONTAI, Ádám 2019. Utterance-final lengthening in infant-directed speech. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 196–197.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

GRÁCZI, Tekla Etelka, GÓSY, Mária, KREPSZ, Valéria, HUSZÁR, Anna, DAMÁSDI, Nóra, MARKÓ, Alexandra, GOCSÁL, Ákos 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan. In: Abstract Booklet, 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference (PaPE), Lecce, 17–19 June 2019. Lecce, Olaszország. 184–185.
http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PAPE2019_Booklet_of_abstracts.pdf

BARTÓK Márton 2019. A zöngeképzés változásai egy érzelemindukciós számítógépes játék során. Beszédkutatás 2019. 6–29.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1602/Bartok_Beszkut27_2019

DEME Andrea, KOHÁRI Anna, REICHEL, Uwe D., SZALONTAI Ádám, MÁDY Katalin 2019. A magánhangzós hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében Beszédkutatás 2019. 221–242. http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1614

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2019. Gemináták artikulációs szerveződése a magyarban. Beszédkutatás 2019. 54–74.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1604

KOHÁRI Anna, DEME Andrea, REICHEL, Uwe D., SZALONTAI Ádám, MÁDY Katalin 2019. A dajkanyelv temporális jellemzői 4 és 8 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédben Beszédkutatás 2019. 243–258.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1616

MARKÓ Alexandra, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea, BARTÓK Márton, CSAPÓ Tamás Gábor 2019. Megnyilatkozáskezdő magánhangzók glottális jelöltsége a szintaktikai pozíció és a magánhangzó-minőség függvényében. Beszédkutatás 2019. 30–53.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1603/Marko_etal_Beszkut27_2019

PINTÉR Ádám, GOSZTOLYA Gábor, TÓTH László, GRÓSZ Tamás, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2019. Autoenkóderen alapuló jellemzőreprezentáció mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben. In: BEREND Gábor – GOSZTOLYA Gábor – VINCZE Veronika (szerk.) XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2019). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 13–22.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2019/files/mszny2019.pdf

GRÁCZI Tekla Etelka, KREPSZ Valéria, MARKÓ Alexandra, HUSZÁR Anna, SZÁRAZ Bettina 2019. Az f0-jellemzők felolvasásban és spontán beszédben: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 19: 2. http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Graczi_tan.pdf

GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra, CSAPÓ, Tamás Gábor, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton 2020. Articulatory and acoustic changes in pre-adolescent and adolescent childrens’ production of /s/ and /ʃ/: A case study in Hungarian. In: Taschenberger, Linda (szerk.): SPPL2020, 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan. Book of Abstracts: University College London (UCL), pp. 95-97. https://www.sppl2020.org/wp-content/uploads/2020/03/Book_of_Abstracts_SPPL2020.pdf

KREPSZ, Valéria, MARKÓ, Alexandra, HUSZÁR, Anna, GRÁCZI, Tekla Etelka 2019. Large-sample analysis of f0 characteristics in reading aloud and spontaneous speech in Hungarian: In: Liker, Marko; Vlašić Duić, Jelena (szerk.): Book of abstracts / Knjiga Sazetaka. pp. 55-56.

LUDÁNYI Zsófia (szerk.), GRÁCZI Tekla Etelka (szerk.) 2019. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. ISBN: 9789639074811 http://www.nytud.hu/alknyelvdok19/proceedings/kotet.pdf

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás 2018.
Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian. In: FANG, Qiang, Fang, DANG, Jianwu, PERRIER, Pascal, WEI, Jianguo, WANG, Longbiao, YAN, Nan (eds.): Studies on Speech Production: 11th International Seminar, ISSP 2017 Tianjin, China, October 16–19, 2017. Revised Selected Papers. SpringerNew York–London–Dordrecht–Heidelberg. 134–145.

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study. In: KLESSA, Katarzyna, BACHAN, Jolanta, WAGNER, Agnieszka, KARPIŃSKI, Maciej, ŚLEDZI ŃSKI, Daniel (eds.): 9th International Conference on Speech Prosody. 2018. 13-16 June 2018. Poznań, Poland. 868–872.
https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/138.pdf

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian. In: GÓSY, Mária, GRÁCZI, Tekla Etelka (eds.): Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 49–74.
http://real.mtak.hu/81360/1/CAPSS-Marko-Deme-Bartok-Graczi-Csapo.pdf

GRÁCZI, Tekla Etelka, MARKÓ, Alexandra 2018. Word-initial Glottal Marking in Hungarian as a Function of Articulation Rate and Word Class. In: GÓSY, Mária, GRÁCZI, Tekla Etelka (eds.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 75–98.
http://real.mtak.hu/81362/1/CAPSS-Graczi-Marko.pdf

GRÁCZI Tekla Etelka, KREPSZ Valéria 2018. Intervokális réshangok akusztikai szerkezete tinédzser- és felnőttkorban. Alkalmazott Nyelvtudomány 2018/1.
http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Graczi-Krepsz.pdf

BARTÓK Márton 2018. A gégeműködés variabilitása az érzelemkifejezés függvényében. Beszédkutatás 2018. 30–62.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók között. Beszédkutatás 2018. 2–29.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban. Beszédkutatás 2018. 85–109.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

EICHHOLZ, Julia, MEIER, Michelle, GREISBACH, Reinhold, PASCH, Helma, LANDI, Germain, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea 2018. Vocalic tongue shape contours in Zande. In: BELZ, Malte, MOOSHAMMER, Christine, FUCHS, Susanne, JANNEDY, Stefanie, RASSKAZOVA, Oksana, ŻYGIS Marzena (eds.): Proceedings of the Conference on Phonetics & Phonology in German-speaking countries. Humboldt Universität, Berlin. 49–52.
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19531

GRÓSZ Tamás, TÓTH László, GOSZTOLYA Gábor, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2018. Kísérletek az alapfrekvencia becslésére mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben. In: Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 196–205.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2018/files/teljesB5.pdf

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka, VARJASI Gergely 2017. A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban. In BÓNA Judit (szerk.): Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 65–95.
http://www.eltereader.hu/media/2017/11/Bona_Gyermeknyelv_READER.pdf

CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÓSZ, Tamás, GOSZTOLYA, Gábor, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra 2017. DNN-based Ultrasound-to-Speech Conversion for a Silent Speech Interface. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm, Svédország, 3672–3676.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0939.PDF

CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka,  MARKÓ Alexandra, VARJASI Gergely 2017. Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel. In VINCZE Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 339–346.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2017/files/kotet.pdf

CSAPÓ Tamás Gábor – GRÓSZ Tamás – TÓTH László – MARKÓ Alexandra 2017. Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével. In Vincze Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, Szeged, 181–192.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2017/files/kotet.pdf

XU, Kele – ROUSSEL, Pierre – CSAPÓ, Tamás Gábor – DENBY, Bruce 2017. Convolutional neural network-based automatic classification of midsagittal tongue gestural targets using B-mode ultrasound images. The Journal of the Acoustical Society of America – Express Letters 141 (6), EL531-EL537.
http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4984122