Publikációk

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás 2018.
Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian. In: FANG, Qiang, Fang, DANG, Jianwu, PERRIER, Pascal, WEI, Jianguo, WANG, Longbiao, YAN, Nan (eds.): Studies on Speech Production: 11th International Seminar, ISSP 2017 Tianjin, China, October 16–19, 2017. Revised Selected Papers. SpringerNew York–London–Dordrecht–Heidelberg. 134–145.

MARKÓ, Alexandra, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, DEME, Andrea, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study. In: KLESSA, Katarzyna, BACHAN, Jolanta, WAGNER, Agnieszka, KARPIŃSKI, Maciej, ŚLEDZI ŃSKI, Daniel (eds.): 9th International Conference on Speech Prosody. 2018. 13-16 June 2018. Poznań, Poland. 868–872.
https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/138.pdf

MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea, BARTÓK, Márton, GRÁCZI, Tekla Etelka, CSAPÓ, Tamás Gábor 2018. Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian. In: GÓSY, Mária, GRÁCZI, Tekla Etelka (eds.): Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 49–74.
http://real.mtak.hu/81360/1/CAPSS-Marko-Deme-Bartok-Graczi-Csapo.pdf

BARTÓK Márton 2018. A gégeműködés variabilitása az érzelemkifejezés függvényében. Beszédkutatás 2018. 30–62.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

DEME Andrea, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók között. Beszédkutatás 2018. 2–29.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

MARKÓ Alexandra, BARTÓK Márton, GRÁCZI Tekla Etelka, DEME Andrea, CSAPÓ Tamás Gábor 2018. Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban. Beszédkutatás 2018. 85–109.
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/issue/view/beszkut2018/beszkut2018

EICHHOLZ, Julia, MEIER, Michelle, GREISBACH, Reinhold, PASCH, Helma, LANDI, Germain, CSAPÓ, Tamás Gábor, MARKÓ, Alexandra, DEME, Andrea 2018. Vocalic tongue shape contours in Zande. In: BELZ, Malte, MOOSHAMMER, Christine, FUCHS, Susanne, JANNEDY, Stefanie, RASSKAZOVA, Oksana, ŻYGIS Marzena (eds.): Proceedings of the Conference on Phonetics & Phonology in German-speaking countries. Humboldt Universität, Berlin. 49–52.
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19531

GRÓSZ Tamás, TÓTH László, GOSZTOLYA Gábor, CSAPÓ Tamás Gábor, MARKÓ Alexandra 2018. Kísérletek az alapfrekvencia becslésére mély neuronhálós, ultrahang-alapú némabeszéd-interfészekben. In: Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 196–205.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2018/files/teljesB5.pdf

MARKÓ Alexandra, CSAPÓ Tamás Gábor, DEME Andrea, GRÁCZI Tekla Etelka, VARJASI Gergely 2017. A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban. In BÓNA Judit (szerk.): Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 65–95.
http://www.eltereader.hu/media/2017/11/Bona_Gyermeknyelv_READER.pdf

CSAPÓ, Tamás Gábor, GRÓSZ, Tamás, GOSZTOLYA, Gábor, TÓTH, László, MARKÓ, Alexandra 2017. DNN-based Ultrasound-to-Speech Conversion for a Silent Speech Interface. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm, Svédország, 3672–3676.
https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0939.PDF

CSAPÓ Tamás Gábor – GRÓSZ Tamás – TÓTH László – MARKÓ Alexandra 2017. Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével. In Vincze Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, Szeged, 181–192.
http://rgai.inf.u-szeged.hu/project/mszny2017/files/kotet.pdf

XU, Kele – ROUSSEL, Pierre – CSAPÓ, Tamás Gábor – DENBY, Bruce 2017. Convolutional neural network-based automatic classification of midsagittal tongue gestural targets using B-mode ultrasound images. The Journal of the Acoustical Society of America – Express Letters 141 (6), EL531-EL537.
http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4984122