Gráczi Tekla Etelka

gte

E-mail: graczi.tekla.etelka[kukac]nytud.mta.hu vagy graczi.tekla.etelka[kukac]btk.elte.hu

Kutatási területek: obstruensek zöngéssége, koartikuláció

Végzettség

2013: PhD-fokozat (Zörejhangok akusztikai fonetikai elemzése a zöngésségi oppozíció függvényében)

2005–2008: PhD-tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészeti program

2005: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia tanfolyam

2002–2006: Kísérleti és Alkalmazott Fonetikai program

2001–2006: Magyar nyelv és irodalom szak, ELTE

1995–2001: Szent István Gimnázium, Budapest (spec. mat.)

 

Munkahelyek

2016 óta: tudományos munkatárs, MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport

2014 óta: tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

2008–2014: tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

2003–2006: gyakornok, ELTE BTK Fonetikai Tanszék

 

Oktatás

2006–2012: óraadó, ELTE BTK Fonetikai tanszék (pl. Fonetika, Beszédképzés és akusztikum 1. – Szegmentális fonetika, Beszéd rögzítése és elemzése)

 

Témavezetés

1 BA-dolgozat

 

Díjak, ösztöndíjak

2011: ISCA Google Grant, konferenciarészvétel és utazás támogatása (Interspeech 2011)

2005: Tudományos ösztöndíj, ELTE

2005: Köztársasági ösztöndíj

2005: 35 év alatti előadó legjobb szakmai előadásának díja, A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusa; Imre Angélával tartott előadásért

 

Kutatási projektek, ösztöndíjak

2016–: MTA-ELTE Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, vezető: Alexandra Markó

2013–2017: részvétel a 2013-2017 közötti OTKA 108762-as projektben (projekt címe: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése), vezető kutató: Gósy Mária

2008–2012: részvétel a 2009-2012 közötti OTKA 78315-ös projektben (projekt címe: Magyar spontán beszéd adatbázis), vezető kutató: Gósy Mária

 

Szakmai tevékenység:

Lektorálás: Beszédkutatás folyóirat és konferencia, The PhoneticianFélúton, BSc-dolgozatok (BME számára)

szerkesztés: vendégszerkesztő: The Phonetician 2012 Steven M. Lulich-csal

Technikai szerkesztés: The Phonetician (2012 óta), Beszédkutatás  (2009–2014), Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia kötetei (2011-2014)

Szervezés: Challenges in analysis and processing of spontaneous speech (CAPSS2017: 2017. máj.), Beszédkutatás (2005 óta), Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (2011-2014), Fonetika a felsőoktatásban (2004), International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Wolfgang von Kempelen (2004)

 


Publikációk: (MTMT) Összesen 59 publikáció, ebből

 • 33 folyóiratcikk (5 nemzetközi, 28 magyar)
 • 14 konferenciacikk (8 nemzetközi, 6 magyar)
 • 9 könyvfejezet (9 magyar)
 • 3 egyéb

 1. Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely, A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban, In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban, 2017, pp. 65-95
 2. Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Takács Karolina, Az irreguláris zönge megjelenése mondatfelolvasásban: tizenéves és felnőtt beszélők adatainak összehasonlítása, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 17, no. 1, 2017, p. 15 DOI
 3. Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Varjasi Gergely, Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel, In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, Magyarország, 2017, pp. 339-346 cikk
 4. Gráczi Tekla Etelka, A beszédkutatás technológiai alapú fejlődése, In: MAGYAR TUDOMÁNY, vol. 177, no. 7, 2016, pp. 773-780 link
 5. Siptár Péter, Gráczi Tekla Etelka, Degemination in Hungarian : Phonology or phonetics?, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, vol. 61, no. 4, 2014, pp. 443-471 DOI WoS
 6. Neuberger Tilda, Gyarmathy Dorottya, Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória, Gósy Mária, Beke András, Development of a large spontaneous speech database of agglutinative Hungarian language, In: Text, Speech, and Dialogue, Brno, Csehország, 2014, pp. 424-431 DOI
 7. Gráczi Tekla Etelka, Kohári Anna, Multiple bursts in Hungarian voiceless plosives and VOT measurements, In: Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), Köln, Németország, 2014, pp. 158-161 link
 8. Gráczi Tekla Etelka, Magánhangzó-időtartam a követő mássalhangzó zöngésségének függvényében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 22, 2014, pp. 41-55 link
 9. Neuberger T, Gráczi TE, Az alveoláris zöngétlen explozíva variabilitása, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 21, 2013, pp. 160-172
 10. Gráczi TE, Zörejhangok akusztikai fonetikai vizsgálata a zöngésségi oppozíció függvényében, PhD disszertáció, 2013 link
 11. Gráczi TE, Bárkányi Zs, Voiced fricatives in Hungarian, In: Grammatika és kontextus, 2013, pp. 81-96
 12. Gráczi TE, Explozívák és affrikáták zöngésségének időviszonyai, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 21, 2013, pp. 94-120
 13. Gráczi TE, Siptár P, Degemináció?, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 21, 2013, pp. 7-25
 14. Markó A, Gráczi TE, Bajnócziné Szucsák K, A diszfónia terápiájának hatékonysága a beteg beszédtechnikai képzettségének függvényében, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 12, 2012, pp. 83-103
 15. Gráczi Tekla Etelka, Kohári Anna, A zöngekezdési idő egy módszertani kérdés függvényében, In: Beszédtudomány, 2012, pp. 228-248
 16. Gráczi TE, Obstruenskapcsolatok a spontán beszédben a zöngésségi oppozíció függvényében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 20, 2012, pp. 30-42
 17. Gráczi TE, Explozívák időszerkezete spontán beszédben, In: Beszéd, adatbázis, kutatások, 2012, pp. 67-90
 18. Gráczi TE, 17th International Congress of Phonetic Sciences Hong Kong, China, 17–21 August 2011, In: PHONETICIAN, vol. 103/104, 2012, pp. 97-98
 19. Gósy M, Gyarmathy D, Horváth V, Gráczi TE, Beke A, Neuberger T, Nikléczy P, BEA : Beszélt nyelvi adatbázis, In: Beszéd, adatbázis, kutatások, 2012, pp. 9-24
 20. Gráczi TE, Voicing contrast of intervocalic plosives in Hungarian, In: Proceedings of 17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong, Hongkong, 2011, pp. 759-762
 21. Gráczi TE, Intervokális explozívák a zöngésségi oppozíció függvényében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 19, 2011, pp. 46-60
 22. Gráczi TE, Explozívák a zöngésségi oppozíció függvényében, In: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, Budapest, Magyarország, 2011, pp. 51-66
 23. Gráczi TE, Lulich SM, Csapó TG, Beke A, Context and speaker dependency in the relation of vowel formants and subglottal resonances : Evidence from Hungarian, In: Interspeech 2011, 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Firenze, Olaszország, 2011, pp. 1901-1904 Scopus pdf WoS
 24. Bajnóczi K, Markó A, Gráczi TE, Diszfóniás betegek hangminőségének változása a kezdeti hangterápia során, In: FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT, vol. 57, 2011, pp. 27-34
 25. Markó A, Gráczi TE, Bóna J, The realization of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech : Case studies, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, vol. 57, no. 2-3, 2010, pp. 210-238 WoS
 26. Markó A, Gráczi TE, Imre A, A diskurzusjelölők használatának fejlődése : a hümmögés formai és funkcionális sajátosságai különböző életkorokban, In: Nyelv, beszéd, írás, 2010, pp. 82-94
 27. Gráczi TE, Bata S, The effect of familiarization on temporal aspects of turn-taking : A pilot study, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, vol. 57, no. 2-3, 2010, pp. 307-328 WoS
 28. Gráczi TE, Bata S, Megszólalási formák és funkciók az összeszokottság függvényében, In: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010, pp. 28-32
 29. Gráczi TE, A spiránsok zöngésségi oppozíciójának néhány jellemzője, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 18, 2010, pp. 42-56
 30. Gráczi TE, Horváth V, A magánhangzók realizációja spontán beszédben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 18, 2010, pp. 5-16
 31. Csapó TG, Bárkányi Zs, Gráczi TE, Bőhm T, Lulich SM, Relation of formants and subglottal resonances in Hungarian vowels, In: 10th annual conference of the International Speech Communication Association 2009 (INTERSPEECH 2009), Egyesült Királyság / Anglia, 2010, pp. 484-487 Scopus pdf WoS
 32. Beke A, Gráczi TE, A magánhangzók semlegesedése a spontán beszédben, In: Nyelv, beszéd, írás, 2010, pp. 57-64
 33. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Bóna Judit, Zöngésségi hasonulás a spontán beszédben és a felolvasásban : (esettanulmányok), In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2009, 2009, pp. 5-27
 34. Markó A, Gráczi TE, How to ask a question in Hungarian esophageal speech. A pilot study, In: Linguistics: the Challenge of Clinical Application, 2009, pp. 63-69
 35. Imre A, Gráczi TE, Egynyelvű, magyar anyanyelvű iskolások beszédpercepciós folyamatai német mint idegen nyelven, In: Tanulmányok a mentális lexikonról : Nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció [Studies on the Mental Lexicon : Language Acquisition – Speech Production – Speech Perception], 2009, pp. 326-336
 36. Horváth Viktória, Gráczi Tekla Etelka, Beszédkutatás 2009 [Hungarian Speech Research 2009], 2009, pp. 97-98
 37. Gráczi TE, Temporális jellemzők a beszédpartnerek ismeretségének függvényében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 17, 2009, pp. 121-133
 38. Csapó TG, Gráczi TE, Bárkányi Zs, Beke A, Lulich SM, Patterns of Hungarian vowel production and perception with regard to subglottal resonances, In: PHONETICIAN, vol. 99-100, 2009, pp. 7-28 link
 39. Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, A koartikulációs szabályok érvényesülése különböző beszédstílusokban, In: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Budapest, Magyarország, 2009, pp. 50-54
 40. Bata Sarolta, Gráczi TE, A beszédpartner életkorának hatása a beszéd szupraszegmentális jellegzetességeire, In: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban, Budapest, Magyarország, 2009, pp. 74-83
 41. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Az eldöntendő kérdő modalitás megvalósulása a nyelőcsőbeszédben, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 8, no. 1-2, 2008, pp. 147-158
 42. Gráczi Tekla Etelka, „Z”-öngétlenedés: Beszélőfüggő paraméter?, In: II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, Magyarország, 2008, pp. 34-44
 43. Gráczi TE, Gyarmathy D, Peter Haase (szerk.): Schreiben und Lesen sicher lehren und lernen. Voraussetzungen, Risikofaktoren und Hilfen bei Schwierigkeiten, In: ANYANYELV-PEDAGÓGIA, vol. 1, no. 2, 2008 link
 44. Gráczi TE, Alveoláris spiránsok akusztikai fonetikai vizsgálata, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 16, 2008, pp. 33-52
 45. Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Coarticulation Rules and Speaking Style Dependency, In: Proceedings of the 8th International Seminar on Speech Production 2008, Strasbourg, Franciaország, 2008, pp. 245-248 pdf
 46. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Fent Zoltán, Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre, In: MAGYAR TUDOMÁNY, vol. 167, no. 3, 2007, pp. 262-264
 47. Markó A, Gráczi TE, Gégeeltávolításon átesett betegek beszédének hallgatói megítélése, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 7, no. 1-2, 2007, pp. 39-57
 48. Gráczi Tekla Etelka, Gósy Mária - Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok : Könyvismertető, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 15, 2007, pp. 216-218
 49. Gráczi Tekla Etelka, Diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekek beszédfeldolgozásának vizsgálata, In: Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elasjátításban, 2007, pp. 202-214
 50. Gráczi Tekla Etelka, Az explozívák realizációja mássalhangzó-kapcsolatok első tagjaként, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 15, 2007, pp. 35-47
 51. Gráczi TE, Bóna J, 16th International Congress of Phonetic Sciences, In: PHONETICIAN, vol. 95, no. 1, 2007, pp. 48-50 link
 52. Gósy M, Gráczi T, Imre A, Olvasási nehézség és diszlexia a beszédpercepció tükrében, In: Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elasjátításban, 2007, pp. 214-228
 53. Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, A 16. fonetikai világkongresszus - International Congress of Phonetic Sciences, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2007, 2007, pp. 206-208
 54. Gráczi Tekla Etelka, Suttogott ejtésű magánhangzók észlelése, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 14, 2006, pp. 86-101
 55. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, The effect of the suprasegmental structure of the stimuli on the word activation processes, 2005
 56. Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka, A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusa, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 13, 2005, pp. 178-180
 57. Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka, A beszédészlelés fejlődésének vizsgálata, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 13, 2005, pp. 112-123
 58. Gráczi Tekla Etelka, Suttogott mássalhangzók észlelése, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 13, 2005, pp. 78-95
 59. Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória, A fonetika a felsőoktatásban, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 128, 2004, pp. 117-119