Bartók Márton

Márton Bartók E-mail: bartokmarton[kukac]gmail.com

Kutatási területek: Érzelmi reakciók jellemző mintázatai a beszédben, különös tekintettel a hangszalagműködésre, az érzelmes beszéd diszkurzív sémáinak fonetikai komponense

 

Tanulmányok

2016 szeptembertől Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Beszédtudomány MA

2013-2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Magyar alapképzés, nyelvmentor szakirány

2007-2013 Piarista Gimnázium, Budapest

 

Munkahelyek

2017 óta: kutató nyelvész, MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport

2015–2016: gyakornok, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Fonetikai Tanszék

 

További tanulmányok

2017-től Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely (műhelytitkár)

2013-2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely (tag)

 

Részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként

2016-2021 MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport. LP2016-7/2016 (Vezető kutató: Markó Alexandra, ELTE Fonetikai Tanszék)

2015-2016 ELTE – Univeristät zu Köln, Németország, TKA – DAAD kutatócsere-program

 

Díjak, ösztöndíjak

2017 XXXIII. OTDK Humántudományi Szekció, Fonológia, nyelvtörténet és finnugrisztika tagozat II. helyezés.

2015/2016 Köztársasági Ösztöndíj

2015 XXXII. OTDK Humántudományi Szekció, Szociolingvisztika tagozat II. helyezés.


Publikációk: (MTMT) Összesen 4 publikáció, ebből

  • 2 folyóiratcikk (1 nemzetközi, 1 magyar)
  • 2 konferenciacikk (1 nemzetközi, 1 magyar)

  1. Deme Andrea, Reinhold Greisbach, Michelle Meier, Márton Bartók, Julianna Jankovics, Zsófia Weidl, Alexandra Markó, Tongue and jaw movements in high-pitched sung vowels in Hungarian, In: Speech Research, Zágráb, Horvátország, 2016, p. 2
  2. Deme Andrea, Greisbach Reinhold, Markó Alexandra, Meier Michelle, Bartók Márton, Jankovics Julianna, Weidl Zsófia, Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing : A case study, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 24, 2016, pp. 121-138 DOI
  3. Bartók Márton, Társadalmi jelentések skaláris észlelhetősége ittas beszélők nyelvhasználatának percepciójában, In: Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 6. Országos Találkozójának és hallgatói konferenciájának tanulmánykötete, Veszprém, Magyarország, 2016, p. 10
  4. Bartók Márton, Magyar állathangutánzó mondatszók strukturális és szupraszegmentális ikonicitásának vizsgálata, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 140, no. 4, 2016, pp. 469-483