Deme Andrea

E-mail: deme.andrea[kukac]btk.elte.hu

Kutatási területek: az éneklés artikulációs, akusztikai és percepciós vetülete; nyelvi attitűd, a nyelvi attitűd szerepe a nyelvi változásban és nem normatív fonológiai folyamatokban; magánhangzók akusztikai szerkezete, magánhangzóejtés fejlődése, gyermeknyelv

Személyes weboldal

Publikációk (mtmt)

 

Iskolák, tanulmányok

2010-2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet, PhD (Okl. sz.: P-4615/2015; minősítés: Summa cum laude). Témavezető: Markó Alexandra

2005-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Magyar nyelv és irodalom és kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár, MA

 

Munkahelyek

2016- egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Fonetikai Tanszék

2016- tudományos munkatárs, MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport (MTA TKI)

2013-2016 tudományos segédmunkatárs (fiatal kutatói ösztöndíj), MTA NyTI Kísérletes és Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport

2012-2013 tudományos segédmunkatárs, MTA-NyTI Kvantorhatókör Lendület Kutatócsoport

 

Szakmai gyakorlatok

2010 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola és Gimnázium, Kulturális antropológia szakos tanítási gyakorlat

2009 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Magyar nyelv és irodalom szakos tanítási gyakorlat

 

Oktatási tevékenység felsőfokú intézményben

2015 óta Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Fonetika (BA), Beszédtudományok (MA), Beszédpercepció (MA), Szociofonetika (MA), Beszédtudományi alkalmazások (MA), Alkalmazott fonetika (MA), Adatbázisok és annotálás (MA), Adatelemzés (MA)

2014 ELTE BTK: Fonetika (BA, MA, PhD)

2011 ELTE BTK: Gyermeknyelv (MA)

További egyetemi megbízatások

2018- Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhelyért felelős oktató

További tanulmányok

2013 (ápr) Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (ösztöndíjas tanulmányút)

2012 (szept) Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (tanulmányút)

2012 (Jul 28.-Aug 3.) Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm-Malmköping, Sweden — Function of the singing voice, KTH-course DT 211 V kurzus (nyári egyetem)

 

További hazai tanulmányok

2009-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely (tag)

2006-2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Kísérleti és Alkalmazott Fonetika Önálló Program, (Programbizonyítvány dátuma: 2012. március 7.)

 

Díjak, ösztöndíjak, pályázatok

2019-2021 Bolyai János Kutatási ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2018 Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj, Nemzeti Tehetség Program (NTP-NFTÖ-18), Emberi Erőforrások Minisztériuma

2018 Hermann József Fiatal Kutatói Díj, MTA Nyelvtudományi Intézet

2018 Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia

2015 Fiatal kutatók félidőben konferencia, I. díj, Magyar Tudományos Akadémia

2014 Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat, Magyar Tudományos Akadémia

2013 Ösztöndíjas tanulmányút megvalósítására Stockholmba, Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary program, Balassi Intézet

2010-2013 PhD ösztöndíj, Magyar Állami ösztöndíj

2011, 2012 Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 3 alkalommal

 

Részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként

2018-2021 Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben. NKFI 124477 (Vezető kutató: Kas Bence, MTA Nyelvtudományi Intézet)

2016-2021 MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport. LP2016-7/2016 (Vezető kutató: Markó Alexandra, ELTE Fonetikai Tanszék)

2016-2019 A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői. OTKA 115385 (Vezető kutató: Winkler István, MTA Természettudományi Kutatóközpont)

2014-2016 MTA NyTI – Ludwig-Maximilians-Universität München, Németország, TKA – DAAD kutatócsere-program

2014-2016 ELTE – Univeristät zu Köln, Németország, TKA – DAAD kutatócsere-program

2013 MTA NyTI – Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences, Peking, Kína, projektalapú együttműködés és kutatócsere

2013-2014 MTA NyTI – Institut für Linguistik, Universität Potsdam, Németország, MÖB – DAAD kutatócsere-program

2012-2013 MTA NyTI Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport (Vezető kutató: Surányi Balázs, MTA Nyelvtudományi Intézet)

 

További szakmai tevékenységek

Lektori felkérések: Biomedical Signal Processing and Control (nemzetközi folyóirat), Acta Linguistica Hungarica (nemzetközi folyóirat), Beszédkutatás (folyóirat), Language and Speech (nemzetközi folyóirat), The Phonetician (nemzetközi folyóirat), Central European Conference in Linguistics for Graduate Students — CECIL’S 2 (nemzetközi konferencia és tanulmánykötet), Félúton (konferencia tanulmánykötet)

Szervezés: A Hang Világnapja (World Voice Day) magyarországi eseményeinek szervezése dr. Hacki Tamással 2015 óta; A Fiatal Kutatók Klubjának szervezése (Pintér Lillával, Csíkvári Péterrel, Asbóth Jánossal és Weidl Zsófiával) 2016 óta.

 

Tagságok tudományos társaságban

2016 óta Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság

2016 óta A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

 

Részvétel nemzetközi konferenciákon (előadóként)

2019 ICPhS 2019: 19th International Congress of the Phonetic Sciences, Melbourne, Australia.

2019 PaPE: 3rd Phonetics and Phonology in Europe conference, 17-19 June 2019 Lecce, Italy.

2018 Eleventh Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 11) Jagiellonian University in Kraków, Poland. (október 11–13).

2018 HISPhonCog: Hanyang Interntional Symposium on Phonetics and Cognitive Sciences of Language 2018, Seoul, Korea. (május 18-19).

2017 ICSH 2017: International Congress on the Sctructure of Hungarian, Budapest, Hungary.

2017 CAPSS: Challenges in analysis and processing of spontaneous speech, Budapest, Hungary.

2016 Speech Research, Zagreb, Croatia.

2015 ICPhS 2015: 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, UK.

2014 ISSP 2014: 10th International Seminar on Speech Production, Cologne, Germany.

2014 16th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, Hungary.

2013 ICSH 2013: 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, Hungary.

2013 SJUSK 2013: Symposium for Contemporary Speech Habits and Pronounciation Patterns, Coppenhagen, Dánia.

2013 Pragmatics on the Go, Padova, Italy.

2013 15th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, Hungary.

2012 Workshop fluent speech, Utrecht, the Netherlands

 

Előadás meghívott előadóként

2014 (feb 13) Az énekelt magánhangzók akusztikai és percepciós jellemzői. Kísérleti és Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport, MTA Nyelvtudományi Intézet.

2014 (márc 26) Az éneklés fonetikája. Fiatal Kutatók Klubja MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

2013 (dec 5) The production and perception of high-pitched sung vowels in Hungarian. Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences, Peking, Kína

 

Ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő előadások

2019 Ügyürübügyürü – avagy a dajkanyelv tanulható? Interaktív tudományos demonstráció az MTA TTK szervezésében megrendezésre került Kis tudósok délutánja előadás-sorozaton.

2018 Ki az a fonetikus és mit csinál? Előadás az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium (Budapest) pályaorientációs napján.

2018 Milyen egységekből áll a beszéd? Előadás az Egyetemi Anyanyelvi Napokon felkért hozzászólásként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2017 A hallás és a beszédfeldolgozás. Előadás a Musica Ludens Kamarakórus nyilvános próbáján A hang világnapja alkalmából. (április 19.) Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad.

2016 Miért olyan különleges az éneklés? Az énekhang artikulációs és akusztikai sajátosságai. Előadás a Musica Ludens Kamarakórus nyilvános próbáján a HangVilágnapja alkalmából. Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad. http://world-voice-day.org/a-musica-ludens-kamarakorus-nyilvanos-probaja/

2016 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Előadás a HangVilágnapján a Budapesti Műszaki Egyetemen. https://www.facebook.com/events/827743684021897/  http://www.bme.hu/hirek/20160420/Miszterium_es_technika_egysege

2016 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Előadások és beszélgetés a Hang Világnapjának alkalmából: énekesi feladatok a barokk operában. Zeneakadémia, I. Előadóterem. http://zeneakademia.hu/hu/klasszikus/-/program/a-hang-vilagnapja–world-voice-day-20160418-1730

2014 A beszéd tudománya. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

 


Publikációk: (MTMT) Összesen 35 publikáció, ebből

 • 10 folyóiratcikk (6 nemzetközi, 4 magyar)
 • 17 konferenciacikk (14 nemzetközi, 3 magyar)
 • 1 könyv (1 magyar)
 • 6 könyvfejezet (6 magyar)
 • 1 egyéb

 1. Markó Alexandra, Deme Andrea, Varjasi Gergely, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Word-initial irregular phonation as a function of speech rate and vowel quality in Hungarian, In: International Seminar on Speech Production, Tianjin, Kína, 2017, p. 2
 2. Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely, A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban, In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban, 2017, pp. 65-95
 3. Deme Andrea, Gugán Katalin, Sass Bálint, Mády Katalin, Towards capturing implicit innovative language attitude using an auditory Implicit Association Test, In: FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, vol. 6, no. 1, 2017, p. 38 link
 4. Deme Andrea, Reinhold Greisbach, Michelle Meier, Bartók Márton, Julianna Jankovics, Zsófia Weidl, Markó Alexandra, Tongue and jaw articulation of soprano singers at high-pitch in Hungarian and German, In: International Seminar on Speech Production, Tianjin, Kína, 2017, p. 4
 5. Deme A, The Identification of High-pitched Sung Vowels in Sense and Nonsense Words by Professional Singers and Untrained Listeners, In: JOURNAL OF VOICE, vol. 31, no. 2, 2017, pp. 252.e1-252.e14 DOI Scopus
 6. Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Varjasi Gergely, Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel, In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, Magyarország, 2017, pp. 339-346 cikk
 7. Mády Katalin, Kleber Felicitas, Reichel Uwe D, Szalontai Ádám, Kohári Anna, Deme Andrea, Prominence-lending boundaries : pauses and their magnifying power, In: Proc. TIE, Canterbury, Egyesült Királyság / Anglia, 2016, pp. 1-2
 8. Deme Andrea, Reinhold Greisbach, Michelle Meier, Márton Bartók, Julianna Jankovics, Zsófia Weidl, Alexandra Markó, Tongue and jaw movements in high-pitched sung vowels in Hungarian, In: Speech Research, Zágráb, Horvátország, 2016, p. 2
 9. Deme Andrea, Greisbach Reinhold, Markó Alexandra, Meier Michelle, Bartók Márton, Jankovics Julianna, Weidl Zsófia, Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing : A case study, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 24, 2016, pp. 121-138 DOI
 10. Deme Andrea, Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016, p. 233
 11. Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Különleges beszédképzési módok: éneklés, suttogás, gége nélküli beszéd, hasbeszélés, In: Fonetikai olvasókönyv, 2016, pp. 33-48 DOI
 12. Deme Andrea, 18th International Congress of Phonetic Sciences, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 24, 2016, pp. 215-216 DOI
 13. Deme Andrea, Speech perception at its best: Extracting linguistic information from acoustically underspecified input. The case of singing, In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, Egyesült Királyság / Anglia, 2015, p. 4 pdf
 14. Deme Andrea, Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése, PhD disszertáció, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015, p. 263 DOI
 15. Deme Andrea, Speech perception at its best: Extracting linguistic information from acoustically underspecified input. The case of singing, In: XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, Magyarország, 2014, pp. 37-38
 16. Deme Andrea, Intelligibility of Sung Vowels: The Effect of Consonantal Context and the Onset of Voicing, In: JOURNAL OF VOICE, vol. 28, no. 4, 2014, p. 7 WoS
 17. Deme Andrea, Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies, In: Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), Köln, Németország, 2014, pp. 90-93
 18. Deme Andrea, A mássalhangzó-környezet és a zöngeindulás hatása az énekelt magánhangzók észlelésére, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 22, 2014, pp. 155-171 link
 19. Mády Katalin, Szalontai Ádám, Deme Andrea, Surányi Balázs, On the interdepencende of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian, In: 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, Magyarország, 2013
 20. Deme Andrea, On the Hungarian sung vowels, In: PHONETICIAN, vol. 105-106, 2013, p. 15
 21. Deme A, Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses in the adult-directed speech of Hungarian children, In: New Perspectives on Speech in Action, Koppenhága, Dánia, 2013, pp. 23-40
 22. Deme A, Markó A, Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech, In: Proceedings of DiSS 2013, The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Svédország, 2013, pp. 21-24 pdf
 23. Deme A, Function of the singing voice, In: PHONETICIAN, vol. 105-106, 2013, p. 2
 24. Andrea Deme, Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses of spontaneous child speech in child–adult interaction, In: Pragmatics on the Go, Padova, Olaszország, 2013, p. 1
 25. Andrea Deme, Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses in the adult-directed speech of Hungarian children, In: SJUSK 2013: Symposium for Contemporary Speech Habits and Pronounciation Patterns, Copenhagen, Dánia, 2013
 26. Andrea Deme, Tekla Etelka Gráczi, Julianna Jankovics, Obstruent voicing in singing, In: Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, 26–30th May 2013., Balatonalmádi, Magyarország, 2013, p. 1
 27. Deme Andrea, Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői, In: Beszédtudomány, 2012, pp. 77-99
 28. Deme Andrea, Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében, In: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, 2012, pp. 24-39 pdf
 29. Deme Andrea, Beszédkutatás 2011, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2012, 2012, p. 5
 30. Deme Andrea, Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése, In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain, Budapest, Magyarország, 2012, pp. 33-46 pdf
 31. Andrea Deme, Markó Alexandra, Lengthenings and filled pauses in the spontaneous speech of Hungarian adults and children, In: Workshop fluent speech: combining cognitive and educational approaches, Utrecht, Hollandia, 2012, p. 2
 32. Deme Andrea, Zene és nyelv II. - Az énekelt beszéd sajátosságai, In: Nyelvészetről mindenkinek - 77 nyelvészeti összefoglaló, 2011, pp. 377-380
 33. Deme Andrea, Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. XI, no. 1-2, 2011, p. 20
 34. Deme Andrea, Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben, In: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, Budapest, Magyarország, 2011, pp. 16-28 pdf
 35. Deme Andrea, Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése, In: FÉLÚTON 6. A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa, 2010, pp. 25-42 pdf