A kutatócsoportról

A legtehetségesebb magyar tudósok itthon tartását vagy visszahívását célzó MTA-program, a „Lendület”  keretében 2016-ban 11 kutatócsoport jött létre. Ezek egyike az MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, amely az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Fonetikai Tanszékén alakult meg.

A kutatócsoport fő célja az egyes kiejtett beszédhangok kapcsolatában érvényesülő koartikulációs hatások elemzése a magyar beszédben. A folyamatos beszéd természetes jelensége a koartikuláció, azaz az egymást követő beszédhangok kiejtéséből adódóan a beszédszervek mozdulatainak időbeli átfedése. A nyelv olyan szerv, amely önmagában többféle artikulációs mozdulatra képes, ezért az artikulációban megkülönböztetjük pl. a nyelvhegy, a nyelvperem, a nyelvhát szerepét. A nyelv egyes részeinek mozdulatai egymással is átfedhetnek időben, és más beszédszervek (pl. az ajkak, az állkapocs, a hangszalagok) mozdulataival, működésével is. A lingvális koartikuláció, azaz a nyelv koartikulációs működése tehát több szempontból vizsgálható.

A kutatócsoport tagjai:  Deme Andrea Markó Alexandra, Juhász KornéliaCsapó Tamás GáborGráczi Tekla Etelka