A megkérdőjelezhetetlen tételek és a kijózanító tapasztalat, avagy mit árulnak el az artikulációs vizsgálatok?

Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka:
A megkérdőjelezhetetlen tételek és a kijózanító tapasztalat, avagy mit árulnak el az artikulációs vizsgálatok?
Dinamikus Logopédia
2019

(1)

(1) A Géza, kék az ég. megnyilatkozás bemondása

és ugyanez a felvétel visszafelé lejátszva.

 

(2)

(2) A méretbeli eltérések illusztrálására bemutatjuk a szájpad, illetve a nyelv berajzolt kontúrját és a harapási sík vonalát négy beszélő esetén. Az egyes részábrák a 9 magyar sztenderd nyelvi magánhangzó-minőséget mutatják a VpVpV szekvencia közepéről. Minden vonal egy-egy manuálisan berajzolt kontúrnak felel meg, melyen az korábban bemutatott ultrahangképek orientációjával megegyező módon bal oldalon található a nyelvgyök, jobb oldalon a nyelvhegy, a kettő között pedig a nyelv felső felülete. A fekete vonalak a szájpadot jelölik, a kék egyenesek a harapási síkot. A skálák az eredeti ultrahangképhez vannak igazítva, azaz a (0,0) koordinátájú pont az ultrahang kép bal alsó sarka, és a méretek mm-ben vannak feltüntetve, így a beszélő abszolút méreteit tükrözik.7;10 éves lány

11;1 éves lány


12;10 éves lány


43;5 éves nő

(3)

(3) Az ún. legközelebbi szomszéd távolsága az első és a második bemondás összevetésében a magánhangzó nyelvállásfoka függvényében összesítve

és az egyéni különbségek

(4)

(4) Az IPA magánhangzótáblája kétféle kategóriarendszer feltüntetésével

(5)

(5) “Szabályos” és “nyelvlökéses” nyelés ultrahang-videofelvétele
Nyelés – normál / 1
 
Nyelés – normál / 2Nyelés – nyelvlökéses / 1Nyelés – nyelvlökéses / 2
(6)

(6) A gyógyszer hatása a magánhangzóejtés variabilitására fiatalkori Parkinson-kórban

(7)

(7) Mássalhangzós nyelvgesztusok és a megelőző magánhangzóidőtartam összefüggései

A nyelvhegyre rögzített szenzor függőleges pozíciójának változása a diletáció szóban

A nyelvhegyre rögzített szenzor függőleges pozíciójának változása a dilettáns szóban