Előadás a LabPhon17 virtuális konferencián

Az Association for Laboratory Phonology kétévenként megrendezett konferenciáját, a LabPhon17-et ezúttal online tartották, 2020. július 6–8. között.

A konferencián Maida Percivallal (University of Toronto) közös kutatásunk első eredményeit mutattuk be. A kutatás a gemináták (hosszú mássalhangzók) artikulációs és akusztikai sajátosságait vizsgálja.

Maida Percival, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó, Andrea Deme, Tekla Etelka Gráczi and Márton Bartók: Gemination as fortition? Articulatory data from Hungarian