Kutatócsoportunk tagjainak szereplése “A hang világnapja” rendezvényein

A hang világnapja alkalmából tartott magyar rendezvényeken kutatócsoportunk két tagja tartott előadást.

Andrea az Aranytíz Kultúrház felkérésére tartott előadást a Musica Ludens kamarakórus Hang Világnapi nyílt próbáján, április 19-én A hallás és a beszédfeldolgozás címmel.

Tekla a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság A hangunk védelmében című szimpóziumán az alaphang és a zönge jellegzetességeit mutatta be egészséges beszélők esetében a befolyásoló artikulációs, koartikulációs, szociofonetikai jellemzők mentén, valamint kitért a patológiás beszéden eddig végzett kutatások eredményeire.