Előadásaink a Beszédkutatás 2016 konferencián

A 2016. okt. 17-18-án az MTA Nyelvtudományi Intézetében szervezett Beszédkutatás konferencián több előadással is részt vettek kutatócsoportunk tagjai. Előadásaik változatos témákat öleltek fel:

Az egyik előadásban az ultrahangos nyelvkontúrkövetésről beszélt Tamás. Összehasonlított több szoftvert, azok működését és korlátait, és azt, hogy milyen módon lehet a nyelvkontúrt követni automatikus módszerekkel. Tamás egy másik előadásban Németh Gézával (BME TMIT) közös munkájuk eredményeit is bemutatta. Ebben arról beszélt, hogy miért érdemes a megszokott beszédszintézis módszereit kibővítve a zöngétlen beszédhangokat is modellálni, hogyan lehetséges ez, és mennyiben javítja a szintetizált beszéd hallgatói megítélését a lehetséges modellek alkalmazása. Végül: egy demóban bemutatta az ultrahang működését, fonetikai és beszédtechnológiai felhasználásait,  valamint az ultrahangos felvételeken a nyelv mozgását beszéd közben.

A beszélők hallgatói megítélését mutatta be a beszéd zöngeminősége alapján Alexandra és Tamás vizsgálata Takács Karolinával (ELTE BTK) közös kutatásukban.

Egy előadásban a hát diskurzusjelölő megvalósulásainak funkciófüggő szupraszegmentális jellegzetességeit elemezte Alexandra Dér Csilla Ilonával (KRE) közös munkájuk alapján.

A szoprán operaéneklés artikulációs stratégiájába nyújtott betekintést Andrea és Alexandra Bartók Mártonnal, Jankovics Juliannával, Weidl Zsófiával (ELTE BTK), valamint Reinhold Greisbach-hal és Michelle Meierrel (Universität zu Köln) közös kutatása, melyhez a Kölni Egyetem Fonetikai Intézetének Elektromágneses Artikulográfjával végeztek vizsgálatokat magyar és német operaénekesek bevonásával.

Tekla egy, az obstruensek mássalhangzó-kapcsolatokban való realizációs és koartikulációs tulajdonságait elemző kutatás első lépését, egy spontán beszéden végzett vizsgálatot mutatott be.