Újabb kiutazás a Kölni Egyetemmel zajló együttműködés keretében

Október 30. és november 4. között Andrea, Alexandra és Gergely, valamint Bartók Márton (ELTE BTK) és Jankovics Julianna (ELTE BTK) ismét ellátogatott Kölnbe, a Kölni Egyetem Fonetikai Intézetébe, együttműködő partnereikhez, Reinhold Greisbach professzorhoz (Universität zu Köln) és Michelle Meierhez (Universität zu Köln). A látogatás célja az volt, hogy a résztvevők publikációra készítsék elő eredményeiket, melyeket egy, az elmúlt két évben zajlott, a TKA és a DAAD támogatásával létrejött projektben kaptak. A projektben német és magyar szoprán énekesek artikulációs stratégiáit vizsgálták német és magyar magánhangzók ejtése közben az elekromágneses artikulográfia módszerével, a Kölni Egyetem Fonetikai Intézetének (IfL Phonetik) EMA AG 501 típusú artikulográfja segítségével. Bár ez a projekt idén véget ér, mindannyian nagyon izgatottan várjuk a gyümölcsöző együttműködés folytatását a jövőben, egyúttal pedig — e helyütt is — köszönetünket fejezzük ki a TKA-nak és DAAD-nak az anyagi támogatásért.