EMA-vizsgálat a Beszédkutatás folyóiratban

Andrea és Alexandra szerzőtársaikkal egy, a Kölni Egyetem és az ELTE közti együttműködésben született vizsgálatot publikáltak a szopránéneklés artikulációs stratégiáról a Beszédkutatás folyóiratban (a kutatómunka egy a TKA — DAAD finanszírozta együttműködési projekt keretében valósult meg). A vizsgálatban — az éneklés artikulációs vizsgálatában elsőként — elektromágneses artikulográfot használtak, melyet a Kölni Egyetem Fonetikai Intézete bocsátott a projekt rendelkezésére.

DEME Andrea, GREISBACH Reinhold, MARKÓ Alexandra, MEIER Michelle, BARTÓK Márton, JANKOVICS Julianna, WEIDL Zsófia, Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing, In:BESZÉDKUTATÁS, vol. 24, 2016, pp. 121-138 DOI