A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság éves kongresszusa, 2017

Kutatócsoportunk tagjai az MFFLT 2017-es kongresszusán három előadással vettek részt. A kutatócsoport új eredményeit a szókezdő magánhangzók esetében megjelenő irreguláris zönge gyakoriságáról és típusairól Alexandra ismertette. A kutatási eredmények alapján felhívta a logopédusok és foniáterek figyelmét, hogy a mindennapi gyakorlatban a zöngeminőség vizsgálatakor figyelembe kell venni a hangoztatott magánhangzó nyelvállásfokát, mivel az alsó nyelvállású magánhangzók képzésekor az irreguláris fonáció egészséges zöngeképzés esetén is jóval gyakoribb.

Tekla egy hasonló, spontán beszéden (Tekla, Alexandra és Takács Karolina által) végzett vizsgálat eredményeit mutatta be, amely természetes kontextusban vizsgálta a szókezdő magánhangzók zöngeminőségét. Tekla Krepsz Valériával és Neuberger Tildával közösen folytatott, a réshangok akusztikai szerkezetét az anyanyelv-elsajátítás során vizsgáló kutatásuk újabb eredményeiről is beszámolt. Tekla előadásait a kongresszus szakmai bizottsága “A legjobb 35 év alatti előadó” díjával ismerte el.