Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2017

Tekla Krepsz Valériával és Neuberger Tildával (MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály) 4-16 éves kor közötti gyermekek spontán beszédében elemezte az alveoláris zöngétlen és zöngés, illetve a posztalveoláris zöngétlen réshang időtartamát és statikus, illetve dinamikus CoG-értékeit. Az adatokat (20-29 éves) felnőttek beszédéből nyert adatokkal vetették össze. Az eredmények az egyes életkorokban eltérő artikulációs stratégiákra utalnak, a felnőttek ejtésére jellemző értékekhez való közeledés 13 éves korra megjelenik. Éles váltás látható 6 és 7 éves kor között, illetve a 16 évesek eredményei eltérnek az életkori vonulattól. A vizsgálat eredményei a 16 évesek kapcsán további kérdéseket vetnek fel, illetve a további spektrális jellemzők vizsgálatának bemutatása későbbi konferencián várható.