CAPSS2017 – Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech

2017. május 25-27-én részt vettünk a CAPSS2017 workshopon, melyet az MTA Nyelvtudományi Intézete szervezett.

Kutatócsoportunk egyik kutatásáról Alexandra tartott előadást: a szókezdő magánhangzókban megjelenő irreguláris fonáció gyakoriságát és megjelenési módjait logatomkísérletben vizsgáltuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a magánhangzók egyes képzési jegyei, valamint az artikulációs tempó is hatással van az irreguláris fonáció gyakoriságára.

A csoport eszközeit, eddigi munkáját és jövőbeli terveit Tamás, Andrea és Alexandra mutatta be egy demó keretében, amelynek anyaga megtekinthető itt: http://smartlab.tmit.bme.hu/csapo/capss2017/

Tekla Alexandrával és Takács Karolinával (ELTE BTK) közös munkájukról tartott előadást, amelyben ugyancsak a szókezdő magánhangzók esetében megjelenő irreguláris fonációt  elemezték, ezúttal olvasott és spontán beszédben. Hasonlóan a logatomokkal kapott eredményekhez, ezek megjelenése összefüggést mutatott a magánhangzók képzési jegyeivel és az artikulációs sebességgel, a hordozó szó jellemzőivel azonban nem találtak összefüggést.