Mozgalmas december

Kutatócsoportunk december elején két konferencián is részt vett.

Alexandra az ELTE Fonetika Tanszékén szervezett Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban című konferencián tartott előadásában a gyermeki artikuláció sajátosságainak és változásának kutatási lehetőségeiről beszélt.

A zágrábi Speech Research 2016 konferencián három előadással is szerepeltek csoportunk tagjai. Andrea az ajak- és állkapocsmozgásáról beszélt magas alaphangú szoprán operaéneklésben. Társszerzői Reinhold Greisbach és Michelle Meier (Universität zu Köln), illetve Bartók Márton, Jankovics Julianna, Weidl Zsófia (ELTE BTK), továbbá Alexandra voltak. Gergely a pislogás szerepét mutatta be a magyar jelnyelvi beszéd során, Alexandra pedig az irreguláris zöngével képzett kitöltött szüneteken végzett kutatásáról számolt be.